Martin Červinka: Až opadne recese, pražské byty budou zase zdražovat

Martin Červinka: Až opadne recese, pražské byty budou zase zdražovat

zdroj: E15
Martin Červinka
17. srpna 2022 • 06:00

V posledních měsících a týdnech probíhají intenzivní diskuze o možném dalším vývoji cen nemovitostí v souvislosti se souběhem všech aktuálních faktorů, které mají na trh s nemovitostmi vliv – tedy celková ekonomická nejistota, inflace a zejména růst úrokových sazeb a přísnějších limitů pro získání hypotečních úvěrů. Je důležité v těchto diskuzích oddělovat rezidenční trh v Praze a obecné úvahy nad trhem s nemovitostmi, ať už z pohledu zbytku republiky, nebo z pohledu jiných typů nemovitostí či pozemků. Praha jako „gravitační centrum“ celé republiky má a bude mít vždy zcela specifické postavení s dopady na nemovitostní trh.

Ani v dalších letech neoslabí urbanizační trendy – naopak je jakékoliv krizové období ještě posílí. Podle projekcí stoupne podíl obyvatel ve městech v Evropě ze 75 procent v roce 2020 na 84 procent v roce 2050 při mírně klesajícím celkovém počtu obyvatel (v roce 1950 žilo ve městě jen 52 procent Evropanů). Přestože nás čekají z ekonomického hlediska v dalších měsících a letech zřejmě poměrně obtížné časy, poptávka po bydlení jako taková v Praze klesat nebude – jen se s ještě větší intenzitou přelije do poptávky po nájmech a ke všem dalším inflačním tlakům se přidá razantní růst nájemného v Praze, což se ostatně děje již od počátku letošního roku i v souvislosti s válečnou krizí, a s návratem desítek tisíc studentů v srpnu a září před zimním semestrem tento tlak ještě zesílí.

Navíc lze očekávat, že v čase ekonomicky složitého období budou lidé z dalších částí republiky hledat naději v hlavním městě, takže čím budou ekonomické a inflační dopady na celou ekonomiku hlubší, tím více lidí bude uvažovat o přesunu za prací a kariérou do větších měst a tedy i do Prahy.

Souběh uvedených faktorů – zejména návrat výše úrokových sazeb hypoték někam k roku 2001 – znamená samozřejmě zastavení a zpomalení prodejů a růst cen, především u nových nemovitostí, v Praze začne stagnovat, a možná i lehce z hlediska ceníků poklesne – což však pro kupující nebo poptávající nic dramaticky pozitivního nepřinese, protože poptávková strana v důsledku všech vnějších vlivů téměř zamrzne nebo již zamrzla.

Zatím nevíme, jak dlouho tento stav potrvá, ale zcela jistě (doufejme) nepotrvá věčně. Až dojde k novému „nádechu“ jako po finanční krizi v letech 2012–2013, inflaci se podaří ztlumit a úroky klesnou a hypotéky se stanou dostupnější, dojde v Praze opět k poptávkové explozi – koloběh společenských a demografických jevů nikdo totiž nezastaví ani v době jakékoliv krize – i v dalších letech dokončí vysoké školy v Praze tisíce absolventů, tisíce párů se dá dohromady a bude chtít založit rodinu, a naopak i třeba tisíce jiných partnerství a manželství se každý rok v Praze rozejde nebo rozvede – a každá taková událost generuje pohyb na nemovitostním trhu.

Dočasně tito lidé budou hledat drahé pražské nájmy, ale značná část z nich se, jen co to trochu půjde a bude to jejich společenská a ekonomická situace umožňovat, vrhne na trh a budou hledat byt ke koupi. A k tomu budou chtít do Prahy stále noví obyvatelé jak z republiky, tak i z dalších částí východní Evropy s ještě větší intenzitou.

Současně však vývoj úroků a aktuální ekonomická nejistota hlediska povede k utlumení přípravy projektů a odložení zahájení výstavby u projektů, které již mají povolení, a tedy toto krizové mezidobí rozhodně nepřinese velký stavební boom. To vše dohromady neskončí jiným způsobem, než že v době, kdy křivka české a pražské ekonomiky bude za dva až tři roky opět růst, budou byty v Praze zoufale chybět, poptávka bude enormní a ceny všech bytů porostou prudce nahoru.

KONTAKTUJTE MĚ
© Petr Landa | zásady ochrany osobních údajů | zásady cookies | webdesign